Materiały multimedialne są w dwóch formatach jako filmy (pliki .avi) oraz jako Flash ( pliki .swf). Związku z dużym rozmiarem tych plików, spakowaliśmy je w do postaci zip. Jeżeli ktoś miałby problem z otwarciem oraz ściągnięciem tych plików, wówczas możemy wysłać je niespakowane na maila. Materiały te przygotował Paweł Grabowski.

Proszę sciągnąć odpowiedni plik na komputerze, a następnie rozpakować go oraz zapoznać się z materiałem:

Konstruowanie cząsteczek (spakowany plik avi (2.5Mb), spakowany plik swf(2.5Mb))

Obracanie cząsteczki, powiększanie, zmniejszanie (spakowany plik avi (2.3Mb), spakowany plik swf (1.7Mb))

Pomiar długości wiązań, kątów (spakowany plik avi (2.5Mb), spakowany plik swf (1.8Mb))

Pomiar odległości (spakowany plik avi (2.0Mb), spakowany plik swf (1.7Mb))

Zmiana sposobu wyświetlania (spakowany plik avi (2.9Mb), spakowany plik swf (3.0Mb)