Tutaj zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące modelowania molekularnego, oprogramowania, zagadnień, sposobu rozwiązywania problemów - czyli wszystko to co może się przydać każdemu chemikowi, farmaceucie, biologowi czy pasjonatowi.

BOINC_logo

 

BOINC to skrót od Berkeley Open Infrastructure for Network Computing


BOINC to skrót od Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, co oznacza "Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego uniwersytetu Berkeley". Jest to projekt wykorzystujący nieużywaną moc obliczeniową komputerów osobistych do obliczeń związanych z różnego rodzaju projektami badawczymi. Projekt ten jest realizowany na sposób obliczeń rozproszonych - polega na podzieleniu danego zagadnienia obliczeniowego na wiele części, a następnie wysłaniu ich do wielu niezależnych od siebie komputerów. Te po pobraniu pewnej porcji danych z serwera, wykonują obliczenia, po czym przesyłają rezultaty swojej pracy z powrotem do serwera, gdzie są dostępne dla naukowców. Przetwarzanie rozproszone jest tańszą alternatywą wobec komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej.

Konferencja_NANO

V-ta Krajowa Konferencja Nanotechnologii – NANO 2010 – odbędzie sie w dniach 28 czerwca – 2 lipca, 2010 r. w Poznaniu. W dniach poprzedzających Konferencję (wstępny termin: 25 VI do 28 VI, 2010 r.) planowane są I-sze Warsztaty NANO. W ich ramach chcemy przybliżyć, przede wszystkim dyplomantom, doktorantom i młodym pracownikom nauki, współczesne metody badawcze stosowane w szeroko pojętej nanonauce i nano- technologii.

Projektowanie leków

Z serii ciekawe strony o modelowaniu. Następną stroną godną polecenia znajdującą się na serwerze ICM jest strona Dr Piotra Setnego o projektowaniu leków.

Strona ta zawiera szereg informacji związanych z projektowaniem leków od pierwszych etapów (budowanie farmakoforu, przeszukiwanie przestrzeni konformacyjnej, generowanie farmakoforów), zastosowanie metody QSAR (Quantitative Structure - Activity Relationships), która bazując na analizie zależności między aktywnością biologiczną grupy ligandów danego receptora, a ich cechami fizykochemicznymi pozwala na zbadanie, które z właściwości tych ligandów mają największy wpływ na aktywność. Dzięki temu można sformułować matematyczny model zależności - równanie QSAR. Na stronie tej znajdują się również informację na temat:

BioinformaticZ serii ciekawe kursy o modelowaniu. Pragniemy przedstawić kolejną stronę www na której znajduje się wykład oraz instrukcje do ćwiczeń z Podstaw modelowania molekularnego biocząsteczek.

Wykład prowadzi Pani prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula z Uniwersytetu Jagiellońskiego.