Tutaj zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące modelowania molekularnego, oprogramowania, zagadnień, sposobu rozwiązywania problemów - czyli wszystko to co może się przydać każdemu chemikowi, farmaceucie, biologowi czy pasjonatowi.

PDBĆwiczenie
Badanie struktury przestrzennej hemoglobiny1 - posługiwanie się bazą PDB

 


Podczas modelowania układów biologicznych opartych na białkach pierwszym etapem jest uzyskanie struktury przestrzennej białka. Geometrię białka uzyskuje się z badań eksperymentalnych głównie z rentgenografii strukturalnej lub z badań techniką nuklearnego rezonansu magnetycznego (NMR). Białka o ustalonej już geometrii są zdeponowane w różnych bazach. Jedną z takich baz oferująca ok. 30 tysięcy struktur jest PDB (Protein Data Bank) dostępna pod adresem: http://www.rcsb.org/pdb/.

Po wejściu na stronę www.rscb.org/pdb/, wyszukiwanie odpowiedniej struktury zaczynamy od wpisania słów kluczowych. Wyszukiwanie hemoglobiny dokonujemy wpisując w polu Serach the Archive angielską nazwę: hemoglobin. Z uzyskanych rezultatów wybieramy odpowiednie białko np.:

Klikając na odpowiedni link (EXPLORE, lub numer 1BZ0), uzyskujemy więcej informacji o białku. Spakowaną strukturę białka pobieramy klikając ikonę . Po pobraniu struktury i jej rozpakowaniu, otwieramy ją odpowiednim programem. Struktura białka została ustalona metodami rentgenograficznymi związku z czym nie zawiera atomów wodoru, dlatego potrzebne jest uzupełnienie atomami wodoru brakujących miejsc.

 
G

Posługując się programem GaussView wybieramy z menu File opcję Open?, a następnie ustawiamy w opcji Pliki Typu: Brookhaven PDB Files (*.pdb *.ent) i otwieramy rozpakowany plik ze strukturą białka. Program, podczas ładowania struktury, proponuje dodanie atomów wodoru (Would you like to add hydrogens to your PDB structure?), zgadzamy się wybierając Yes. Po tych operacjach możemy przystąpić do analizowania struktury i odpowiedzi na pytania.

HyperChem

Posługując się programem HyperChem, wybieramy z menu File opcję Open, a następnie ustawiając w opcji Pliki typu: Brookhaven PDB (*.ENT), otwieramy rozpakowany plik ze strukturą białka. Uzupełnienie wodorami dokonujemy wybierając z menu Build opcję Add Hydrogens. Po tych operacjach możemy przystąpić do analizowania struktury i odpowiedzi na pytania.

Rasmol

Dodatkowe informacje oraz podejrzenie struktury drugorzędowej białka możemy dokonać, korzystając z darmowego programu RasMol.2 Otwieramy plik ze strukturą, wybierając z menu File opcję Open. Zmianę sposobu wyświetlania struktury dokonujemy, korzystając z menu Display wybierając odpowiednią opcje (np.: Ribbons lub Wireframe), zaś zmianę kolorów elementów wyświetlanych dokonujemy wybierając którąś z opcję (np.: Chain) z menu Colours.

Oglądając i analizując strukturę hemoglobiny odpowiedz na następujące pytania:

  1. Z ilu podjednostek białkowych składa się hemoglobina?
  2. Jaka jest struktura szkieletu hemu -płaska czy wypukła?
  3. Z czym koordynują atomy żelaza występujące w białku (jakie to są aminokwasy, grupy)?
  4. Jakie struktury drugorzędowe występują w białku? -proszę skorzystać z programu RasMol.


[1] Ze względu na dużą ilość atomów w cząsteczce dokonujemy jedynie w tym ćwiczeniu analizy gotowej struktury białka po uzupełnieniu jej atomami wodoru.

[2] Więcej informacji oraz program można uzyskać na stronach: http://www.bernstein-plus-sons.com/software/rasmol/doc/rasmol.html

Ćwiczenie
Ustalanie bezwzględnej konfiguracji R, S na podstawie wzorów przestrzennych


Narysuj jedną z wybranych struktur1 lub pobierz strukturę w postaci pliku xyz która jest umieszczona na koncu dokumnetu. Zoptymalizuj układ metodą półempiryczną PM3. Posługując się modelem trójwymiarowym określ konfigurację R, S chiralnych atomów węgla, poprzez obracanie cząsteczki w odpowiednich kierunkach.

 Strychnina kortyzon cholesterolOpis określania konfiguracji R, S - zgodnej z konwencją Cahna-Ingolda-Preloga znajdziemy między innymi w książce R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN, W-wa, 1985, t. 1, str. 170-173.

Użytkownicy programu HyperChem mogą sprawdzić swoją odpowiedź wybierając z menu Display opcję Labels, a następnie w nowym oknie zaznaczając opcję Chirality.

Cholesterol


6 12.127000000 -9.188000000 2.015000000
6 12.222000000 -10.488000000 1.238000000
6 9.738000000 -10.570000000 1.811000000
6 10.977000000 -11.387000000 1.386000000
6 8.469000000 -11.401000000 1.491000000
6 13.514000000 -8.621000000 1.722000000
6 10.984000000 -8.339000000 1.430000000
6 9.732000000 -9.191000000 1.105000000
6 13.562000000 -11.082000000 1.699000000
6 14.452000000 -9.828000000 1.908000000
6 11.171000000 -12.516000000 2.411000000
6 8.715000000 -12.913000000 1.798000000
6 9.814000000 -13.111000000 2.860000000
6 13.914000000 -7.438000000 2.638000000
6 11.883000000 -9.397000000 3.525000000
6 8.118000000 -11.267000000 0.000000000
6 7.302000000 -10.876000000 2.354000000
6 16.449000000 -7.552000000 2.339000000
6 15.169000000 -6.751000000 2.081000000
6 7.434000000 -13.655000000 2.244000000
6 12.806000000 -6.374000000 2.646000000
6 17.631000000 -6.774000000 1.752000000
6 5.979000000 -11.609000000 2.032000000
6 6.211000000 -13.050000000 1.544000000
1 12.298000000 -10.213000000 0.173000000
1 10.769000000 -11.831000000 0.395000000
1 9.765000000 -10.393000000 2.901000000
1 13.553000000 -8.285000000 0.666000000
6 18.959000000 -7.449000000 2.109000000
6 19.054000000 -8.840000000 1.471000000
6 20.111000000 -6.588000000 1.592000000
8 5.051000000 -13.832000000 1.780000000
1 11.306000000 -7.902000000 0.591000000
1 10.734000000 -7.637000000 2.097000000
1 8.919000000 -8.687000000 1.397000000
1 9.695000000 -9.339000000 0.117000000
1 13.944000000 -11.683000000 0.998000000
1 13.450000000 -11.592000000 2.552000000
1 14.844000000 -9.824000000 2.829000000
1 15.189000000 -9.802000000 1.232000000
1 11.647000000 -12.148000000 3.210000000
1 11.724000000 -13.238000000 1.996000000
1 9.021000000 -13.323000000 0.939000000
1 9.526000000 -12.662000000 3.706000000
1 9.928000000 -14.091000000 3.024000000
1 14.072000000 -7.796000000 3.558000000
1 12.531000000 -8.842000000 4.047000000
1 12.012000000 -10.362000000 3.753000000
1 10.949000000 -9.120000000 3.753000000
1 7.187000000 -10.912000000 -0.092000000
1 8.177000000 -12.163000000 -0.438000000
1 8.759000000 -10.636000000 -0.438000000
1 7.182000000 -9.899000000 2.177000000
1 7.524000000 -11.016000000 3.319000000
1 16.382000000 -8.447000000 1.899000000
1 16.579000000 -7.672000000 3.323000000
1 15.262000000 -5.855000000 2.514000000
1 15.060000000 -6.636000000 1.094000000
1 7.324000000 -13.566000000 3.234000000
1 7.507000000 -14.622000000 2.001000000
1 12.570000000 -6.147000000 3.591000000
1 11.998000000 -6.731000000 2.177000000
1 13.131000000 -5.553000000 2.177000000
1 17.627000000 -5.844000000 2.121000000
1 17.539000000 -6.739000000 0.757000000
1 5.496000000 -11.104000000 1.317000000
1 5.417000000 -11.638000000 2.858000000
1 6.330000000 -13.089000000 0.552000000
1 19.013000000 -7.545000000 3.103000000
1 19.101000000 -9.533000000 2.189000000
1 19.876000000 -8.890000000 0.904000000
1 18.246000000 -9.001000000 0.904000000
1 20.617000000 -6.209000000 2.367000000
1 19.745000000 -5.841000000 1.036000000
1 20.723000000 -7.150000000 1.036000000
1 4.572000000 -14.260000000 1.013000000

Kortyzon

6 10.500000000 -11.438000000 1.641000000
6 10.588000000 -12.956000000 1.425000000
6 9.206000000 -11.061000000 2.391000000
6 9.490000000 -13.736000000 1.457000000
6 7.971000000 -11.663000000 1.714000000
6 8.152000000 -13.160000000 1.694000000
6 13.041000000 -11.676000000 2.258000000
6 13.006000000 -12.516000000 0.974000000
6 11.690000000 -10.907000000 2.503000000
6 11.935000000 -13.601000000 1.163000000
6 14.058000000 -9.491000000 1.416000000
6 14.255000000 -10.725000000 2.262000000
6 13.049000000 -8.608000000 2.135000000
6 11.748000000 -9.383000000 2.265000000
6 15.468000000 -8.904000000 1.254000000
6 16.430000000 -10.072000000 1.539000000
6 15.546000000 -11.322000000 1.718000000
8 7.200000000 -13.882000000 1.886000000
6 10.483000000 -10.790000000 0.239000000
8 10.704000000 -8.776000000 2.171000000
1 11.432000000 -11.087000000 3.565000000
1 14.408000000 -10.390000000 3.304000000
1 15.593000000 -8.572000000 0.207000000
1 13.166000000 -12.387000000 3.094000000
6 13.547000000 -9.802000000 0.000000000
6 15.763000000 -7.731000000 2.169000000
8 15.181000000 -7.623000000 3.223000000
6 16.769000000 -6.686000000 1.748000000
8 17.922000000 -6.790000000 2.570000000
1 9.113000000 -10.066000000 2.403000000
1 9.259000000 -11.403000000 3.329000000
1 9.661000000 -14.710000000 1.310000000
1 7.887000000 -11.321000000 0.778000000
1 7.146000000 -11.431000000 2.230000000
1 13.898000000 -12.940000000 0.819000000
1 12.772000000 -11.937000000 0.193000000
1 11.875000000 -14.160000000 0.336000000
1 12.178000000 -14.180000000 1.941000000
1 12.894000000 -7.773000000 1.608000000
1 13.393000000 -8.371000000 3.044000000
1 16.953000000 -9.894000000 2.373000000
1 17.059000000 -10.199000000 0.771000000
1 15.387000000 -11.786000000 0.847000000
1 15.948000000 -11.965000000 2.371000000
1 10.458000000 -9.795000000 0.332000000
1 9.674000000 -11.099000000 -0.261000000
1 11.307000000 -11.057000000 -0.261000000
1 12.693000000 -10.319000000 0.060000000
1 14.231000000 -10.342000000 -0.490000000
1 13.384000000 -8.945000000 -0.490000000
1 16.390000000 -5.766000000 1.855000000
1 17.047000000 -6.824000000 0.798000000
1 18.815000000 -6.973000000 2.158000000

Strychnina

C -3.93272093 1.49162791 -1.41904651
C -4.39672093 0.18562791 -1.26604651
C -2.70772093 1.87862791 -0.88804651
C -3.64272093 -0.76337209 -0.58204651
C -1.97172093 0.92462791 -0.20904651
C -2.42572093 -0.36737209 -0.05604651
C -0.65272093 2.07962791 1.62895349
C -0.63772093 1.08762791 0.46895349
N -1.50272093 -1.16137209 0.67095349
C -0.26372093 -0.37737209 0.76795349
C 0.58927907 1.51462791 -0.23704651
C 0.83127907 1.12962791 -1.64604651
C 0.58627907 -1.02137209 -0.36604651
C 1.62727907 -0.09237209 -1.08404651
C 0.78827907 2.66062791 1.66095349
N 1.35527907 2.61062791 0.29495349
C -1.31872093 -2.63237209 0.84195349
C 1.17327907 -2.22237209 0.26895349
C 0.00227907 -3.23037209 0.19795349
C 2.70427907 0.37662791 -0.07004651
C 3.56327907 -0.51637209 0.45195349
O 2.33927907 -2.58137209 -0.46304651
C 3.55427907 -2.01637209 0.06795349
C 2.69427907 1.91062791 0.35395349
H 1.24927907 0.75262791 0.21195349
H 0.20327907 -0.46237209 1.76495349
H 1.46027907 -2.02637209 1.31895349
H 2.10427907 -0.64337209 -1.91604651
H -0.10272093 -1.35637209 -1.16504651
H -4.48572093 2.16062791 -1.91604651
H -5.28172093 -0.07437209 -1.65204651
H -2.36772093 2.81362791 -0.99004651
H -3.96672093 -1.70237209 -0.47104651
H -0.87072093 1.61162791 2.48495349
H -1.32672093 2.79962791 1.46195349
H 1.37227907 1.79262791 -2.16404651
H 0.00227907 0.90462791 -2.15604651
H 1.37127907 2.12162791 2.26895349
H 0.77727907 3.61262791 1.96695349
H -2.11672093 -3.06937209 0.42895349
H -1.31572093 -2.80637209 1.82695349
H -0.16572093 -3.45237209 -0.76304651
H 0.26827907 -4.05937209 0.68995349
H 4.18727907 -0.08137209 1.10095349
H 3.76627907 -2.56037209 0.87995349
H 4.24927907 -2.17737209 -0.63204651
H 3.01527907 1.98862791 1.29795349
H 3.30827907 2.41862791 -0.25104651
 

[1] W 1965 roku Robert Burns Woodward (USA) otrzymał Nagrodę Nobla za wybitne osiągnięcia w sztuce syntezy organicznej -for his outstanding achievements in the art of organic synthesis? za opracowanie między innymi syntezy cholesterolu, kortyzolu, strychniny, chlorofilu.

Ćwiczenie
Konstruowanie cząsteczek


Po zapoznaniu się z możliwościami programu GaussView, Molekel, ArgusLab, Gabedit lub HyperChem narysuj:

  1. odpowiednie cząsteczki na podstawie poniższych wzorów. Spróbuj pozmieniać kąty i długości wiązań w cząsteczkach tak, aby odpowiadały wzorom strukturalnym.
    konstrułowanie czasteczek
  2. ludzki hormon bradykininę, który jest odpowiedzialny za zmniejszanie ciśnienie krwi: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe--Ser-Pro-Phe-Arg.
  3. skonstruuj wszystkie kodony glicyny: GGA, GGC, GGG.
  4. Dla wybranej cząsteczki z zadania pierwszego zmień: długość wiązania, wybrany kąt, oraz kąt dwuścienny.

Ćwiczenie
Analiza struktury i trwałości karbokationów metodą ab initio


Karbokation to kation z ładunkiem dodatnim zlokalizowanym na atomie węgla. Atom węgla na którym zlokalizowany jest ładunek dodatni posiada tylko 6 elektronów i jest bardzo reaktywny - chętnie przyłączy anion (gdyż anion posiada dwa elektrony konieczne do utworzenia oktetu elektronowego). Stabilność karbokationu zależy od rzędowości atomu węgla - im wyższa tym bardziej trwały karbokation. Szczególnie trwałe są kationy allilowe (H2=CH-CH2+) i benzylowe (C6H5-CH2+), gdyż są dodatkowo stabilizowane przez rezonans wiązań wielokrotnych. Karbokationy powstają jako produkty pośrednie w wielu reakcjach chemicznych. Od ich trwałości zależy przebieg reakcji chemicznej i struktura powstałych produktów.

Ćwiczenie A

Uszereguj karbokationy ze względu na reaktywność na podstawie obliczenia energii reakcji addycji karbokationu do jonu chlorkowego: R+ + Cl- -> R-Cl przedstawione poniżej na schemacie karbokationy:

karbokation
Do obliczenia energii reakcji zastosuj następującą zależność:

dletaEreakcji = deltaER+ ­­ + deltaECl-­ - deltaER-Cl

Otrzymane wyniki porównaj z wartościami empirycznymi oraz z trwałością karbokationów przedstawionych w książkach do chemii organicznej.

Ćwiczenie B

Na podstawie obliczenia energii poszczególnych produktu przejściowego addycji chlorowodoru do propenu wybierz odpowiedni produkt reakcji. Reakcja addycji do wiązania podwójnego biegnie poprzez powstawanie karbokationów.


 Karbookationy

możliwe produkty pośrednieOkreśl różnice energii pomiędzy dwoma możliwymi karbokationami w tej reakcji. Porównaj otrzymany wynik z regułą Markownikowa z 1869. *Wytłumacz regułę Zajcewa sformułowaną w 1875 roku.

Ćwiczenie

Macierz-Z


1. Korzystając z informacji zawartych w serwisie molnet eu zbuduj macierz-Z dla cząsteczek: a) NH3, H2S, CH4, eten, CO2, glioksal

b) PH3, H2O, NH4+, aldehyd mrówkowy, acetylen.

2. Na podstawie macierzy-Z określ strukturę związku i nazwij go:

a)

N
H 1 B1
C 1 B2 2 A1
H 1 B3 3 A2 2 D1
H 1 B4 3 A3 2 D2 C 3 B5 1 A4 4 D3
H 3 B6 1 A5 6 D4
H 3 B7 1 A6 6 D5
O 6 B8 3 A7 1 D6
O 6 B9 3 A8 1 D7

B1 1.05630001
B2 1.48267023
B3 1.01531449
B4 1.01531449
B5 1.59440210
B6 1.11879807
B7 1.11879807
B8 1.26201665
B9 1.23972237
A1 105.38751147
A2 111.60873785
A3 111.60873785
A4 109.91889354
A5 109.97608441
A6 109.97608441
A7 114.41315293
A8 115.11851910
D1 -118.41489861
D2 118.41489861
D3 -118.41489861
D4 119.31520186
D5 -119.31520186
D6 0.00000000
D7 180.00000000

b)

N
C 1 1.370000
H 2 1.080000 1 120.000018
C 2 1.339999 1 121.220045 3 177.300027 D1
H 4 1.089999 2 120.000084 1 -180.000000 D2
C 4 1.439999 2 120.780053 1 0.000000 D3
O 6 1.230000 4 125.350088 2 -180.000000 D4
N 6 1.380000 4 114.070089 2 0.000000 D5
H 8 1.089999 6 116.770091 4 -180.000000 D6
C 1 1.370182 2 122.209093 4 0.000000 D7
O 10 1.220000 1 123.039216 2 180.000000 D8
H 1 1.000000 2 118.895453 4 180.000000 D9