Dokonując obliczeń w kilku etapach (np.: optymalizując cząsteczkę a następnie obliczanie wartości parametrów NMR), możemy nasze obliczenia wykonać, przygotowując tylko jeden plik wsadowy: Plik nasz musi zawierać linie ze zwrotem --Link1-- po którym umieszczone są kolejne zadania do obliczeń, np.:

 

--Link1--                                                    Pierwszy etap obliczeń

%Chk=ch2.chk                                           parametry 

#P OPT HF/6-31G                                       definicja obliczeń

optymalizacja cząsteczki CH2                      komentarz autora

0 1                                                                ładunek, multipletowość

C

H 1 B1                                                        zdefiniowana geometria cząsteczki

H 1 B2 2 A1                                                 w macierzy-Z albo w układzie

B1 1.10165796                                            kartezjańskim

B2 1.10165796

A1 104.66488044

                                                                  jedna linia wolna (!)

--Link1--                                                    Drugi etap obliczeń

%Chk=Ch2.chk                                           parametry

#P NMR HF/6-31G Geom=Check Guess=Read pobranie geometrii cząsteczki oraz funkcji

                                                                            falowej z pliku: ch2.chk

następne obliczenia to NMR                     komentarz autora

0 1                                                             ładunek, multipletowość

                                                                 wolna linia


W podobny sposób możemy definiować także większa liczbę zadań w jednym pliku. Dla obliczeń optymalizacji i częstości możemy w linii definiującej obliczenia użyć obok siebie słowa opt i freq, które będą oznaczały dwa zadania: przeprowadź optymalizację oraz policz częstości. Zadania wieloetapowe w niektórych centrach komputerowych nie są wykonywane (takim wyjątkiem są zadania optymalizacja i obliczenia częstości: opt freq) wówczas takie zadania musimy rozłożyć na poszczególne etapy w osobnych plikach.