Projektowanie leków

Z serii ciekawe strony o modelowaniu. Następną stroną godną polecenia znajdującą się na serwerze ICM jest strona Dr Piotra Setnego o projektowaniu leków.

Strona ta zawiera szereg informacji związanych z projektowaniem leków od pierwszych etapów (budowanie farmakoforu, przeszukiwanie przestrzeni konformacyjnej, generowanie farmakoforów), zastosowanie metody QSAR (Quantitative Structure - Activity Relationships), która bazując na analizie zależności między aktywnością biologiczną grupy ligandów danego receptora, a ich cechami fizykochemicznymi pozwala na zbadanie, które z właściwości tych ligandów mają największy wpływ na aktywność. Dzięki temu można sformułować matematyczny model zależności - równanie QSAR. Na stronie tej znajdują się również informację na temat:

 

  • znajdowania miejsca wiążącego,
  • przeszukiwanie baz danych
  • dokowanie ligandów do receptora
  • projektowanie nowych ligandów i modyfikacja istniejących

Po szczegółowym opisie każdych z działów podane są nazwy odpowiedniego oprogramowania wraz z linkami do strony www.

Serdecznie zapraszamy na strony www: http://www.icm.edu.pl/kdm/Projektowanie_leków