skrypt

Drugim doskonałym kompendium wiedzy z chemii kwantowej która jest dostępna w internecie jest skrypt doktora Łukasz Rajchela z Pracowni Chemii Kwantowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.  -obecnie Faculty of Chemistry, University of Duisburg-Essen, Germany

Drugim doskonałym kompendium wiedzy z chemii kwantowej która jest dostępna w internecie jest skrypt doktoranta Łukasz Rajchela z Pracowni Chemii Kwantowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrypt ten zawiera między innymi informację na tematy

Podstaw matematycznych (rachunek różniczkowy i całkowy, pojęcia algebry liniowej)
Podstawy teorii kwantów (Promieniowanie ciała doskonale czarnego, Efekt fotoelektryczny, Model atomu Bohra, Hipoteza de Broglie?)
Postulaty mechaniki kwantowej (o stanie układu kwantowego N cząstek, o operatorach zmiennych dynamicznych, o ewolucji funkcji falowej w czasie, o wartościach własnych, o spinie, o symetrii funkcji falowej)
Zasada nieoznaczonosści Heisenberga
Ścisłe rozwiązanie równania Schrodingera (Równanie falowe i cząstka swobodna, Cząstka w pudle potencjału, Efekt tunelowy, Oscylator harmoniczny, Rotator sztywny, Atom wodoru i jon wodoropodobny Przybliżone metody rozwiązywania równania Schrodingera (Rachunek zaburzeń Rayleigha-Schrodingera, Metoda wariacyjna)
Układy wieloelektrodowe (Przyblizenie jednoelektronowe dla atomów, Przyblizenie Hartree, Wyznacznik Slatera, Atomy wieloelektrodowe, Termy atomowe, Metoda Hartree, Reguły Slatera-Condona, Równania, Transformacja unitarna spinorbitali)

I wiele innych informacji na temat Chemii kwantowej.

Serdecznie polecamy skrypt i także gratulujemy autorowi fachowego opracowania tematu. Skrypt można pobrać na stronie: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/lrajchel/Skrypt.pdf Lub ze strony autora: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/lrajchel/index.html