Informacje o ciekawych związkach chemicznych oraz ich struktury do pobrania

Opis - Przykłady kompleksów alizaryny z metalami wraz z pierwszą sferą solwatacyjną

Metoda optymalizacji - B3LYP/6-31G(d,p) PCM H2O

Cytowanie - M. Doskocz, K. Kubas, A. Frackowiak, R. Gancarz, NMR and ab initio   studies of the effect of Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+ complexation by alizarin, Polyhedron doi:10.1016/j.poly.2009.01.046

Uwagi - kopiowanie za zgodą autora

Opis -  Przykłady hydratacji jonu magnezu przez 6 cząsteczek wody

Metoda optymalizacji - B3LYP/6-31G(d,p) PCM H2O

Cytowanie - M. Doskocz, K. Kubas, A. Frackowiak, R. Gancarz, NMR and ab initio studies of the effect of Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+ complexation by alizarin, Polyhedron doi:10.1016/j.poly.2009.01.046

Opis - Cząsteczka fullerenu
Metoda optymalizacja - B3LYP/6-31G(d)
Cytowanie - www.molnet.eu
Uwagi

Fulleren

Opis - fragment nanorurki (nanotube)
Metoda optymalizacji - brak optymalizacji
Cytowanie - GNU
Uwagi - fragment ten został wykorzystany do stworzenia grafiki w dziale galeria nanorurki

Metanol Etanol

Informacje o dwóch najważniejszych alkoholach etanolu i metanolu wraz ze współrzędnymi, strukturami