Poniżej znajdują się wszystkie zagadnienia obejmujące problemy chemii obliczeniowej.

Analiza NBO (ang. Natura Bond Orbital)
Omówienie analizy NBO na przykładzie cząsteczki wody

Analiza NBO (ang. Natura Bond Orbital) Omówienie analizy NBO na przykładzie cząsteczki wody i metody MP2

dr Piotr Wojciechowski
Politechnika Wrocławska

Wersja lektora:  - Tekst do prezentacji Praktycznej Szkoły Modelowania II

Prezentacje w formie multimedialnej znajdziesz po zalogowaniu sie na stronach www.molnet.eu pod adresem

Spektroskopia w podczerwieni IR cz. 1, ABC IR oraz sztuka analizy widm

Wersja lektora: Materiał do prezentacji - Praktyczna Szkoła Modelowania II

Prezentacje w formie multimedialnej znajdziesz po zalogowaniu się na stronach www.molnet.eu pod adresem

 

Wersja lektora: - Materiał do prezentacji na temat BSSE - Praktyczna Szkoła Modelowania II

Prezentacje w formie multimedialnej znajdziesz po zalogowaniu się na stronach www.molnet.eu pod adresem


Oddziaływania, błąd superpozycji bazy

Prezentacja:

Spektroskopia w podczerwieni IR cz. 2. Przykłady widm do analizy oraz symulacji

dr Alina T. Dubis

Zakład Chemii Organicznej Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Al. J. Piłsudskiego 11/4, 15-443 Białystok

molnet.eu

Prezentacja:

Praktyczna Szkoła Modelowania II

Oddziaływania, błąd superpozycji bazy

mgr inż. Agnieszka Doskocz

portal molnet.eu

Prezentacja:

Spektroskopia w podczerwieni IR, cz. 1,
ABC IR oraz sztuka analizy widm

Agnieszka i Marek Doskocz

portal molnet.eu

Tekst lektora

molnet.eu

Prezentacja:

Praktyczna Szkoła Modelowania II  , Abc... Spektroskopii Ramana

Diana Dołęga

Wesja na pełny ekran

Prezentacja:

Praktyczna Szkoła Modelowania II

Analiza QSAR i predykcja log P

Jacek Kujawski, Anna Myka

Wesja na pełny ekran

Prezentacja:

Praktyczna Szkoła Modelowania II

Nanotechnologia obliczeniowa

Michał Hermanowicz

Wersja lektora:  Prezentacje w formie multimedialnej znajdziesz po zalogowaniu sie na stronach www.molnet.eu pod adresem

Nanotechnologia obliczeniowa

Wersja lektora:

Prezentacje w formie multimedialnej znajdziesz po zalogowaniu sie na stronach www.molnet.eu pod adresem

 

Rozkład ładunku na cząsteczce (Mulliken, Chelp) na przykładzie kationu allilowego

Jak liczymy mechanizmy reakcji chemicznych

Sporządzenie pełnego profilu energetycznego reakcji chemicznej, wraz z kluczowymi produktami pośrednimi oraz stanami przejściowymi, jest dla badaczy nie lada wyzwaniem. Obecnie żaden algorytm zaimplementowany w dostępnym  oprogramowaniu do modelowania molekularnego, nie daje użytkownikowi wprost ścieżki modelowanej reakcji począwszy od substratów poprzez produkty pośrednie a skończywszy na produkcie końcowym. W procedurach modelowania mechanizmów reakcji konieczna jest wiedza chemiczna pozwalająca na racjolane  zaprojektowanie wszystkich etapów  potencjalnej ścieżki reakcji. Niezwykle pomocnym narzędziem w tych obliczeniach może okazać się program Gaussian, który dostarcza  użytkownikowi wiele metod (QS, QST2, QST3, TS), służących do obliczania między innymi: stanów  przejściowych   na podstawie struktur, które są zbliżone do: samego stanu przejściowego, substratów, produktów czy też produktów pośrednich.  Pomimo tego, że modleowanie mechanizmów reakcji nie jest łatwe, to nie należy się zrażać, trzeba bowiem pamiętać, że cierpliwa praca daje w końcu upragnione rezultaty. Poniżej chcieliśmy zaproponować kilka etapów, które naszym zadniem są niezbędne podczas modelowania mechanizmów reakcji chemicznych.